Δίπλωμα αυτοκινήτου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  Β

Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Δικαιολογητικά:
1.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου ( 2 ΑΝ EXEI ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

ldriveall