Δίπλωμα λεωφορείου

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ D

Λεωφορεία οχήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας.
Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Δικαιολογητικά:
1.Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

ldriveall