Δίπλωμα μοτοσυκλέτας

ΑΜ: Μοτοποδήλατα με κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Τι μπορώ να οδηγώ με δίπλωμα ΑΜ:
Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.
Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.
Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλιδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.

Δικαιολογητικά:
1.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου ( 2 ΑΝ EXEI ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

Α1: Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Τι μπορώ να οδηγώ με δίπλωμα Α1:
Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp)

Δικαιολογητικά:
1.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου ( 2 ΑΝ EXEI ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

Α2: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του

Τι μπορώ να οδηγώ με δίπλωμα Α2:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Δικαιολογητικά:
1.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου ( 2 ΑΝ EXEI ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

 
Α: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή κυβισμού.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

Τι μπορώ να οδηγώ με δίπλωμα Α:
Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.
Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

Δικαιολογητικά:
1.Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου ( 2 ΑΝ EXEI ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

ldriveall