Δίπλωμα φορτηγού

ΦΟΡΤΗΓΟΥ C

Φορτηγά ανεξαρτήτου βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας.

Δικαιολογητικά:
1.Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

ldriveall