Δίπλωμα Φορτηγού - ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ή ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ CE

Φορτηγό + ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος c κατηγορίας.
Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Δικαιολογητικά:
1.Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2.Ταυτότητα
3.Α.Φ.Μ.
4.ΑΜΚΑ

ldriveall