Home > Δίπλωμα Φορτηγού

Δίπλωμα Φορτηγού

Γενικές Παρατηρήσεις που αφορούν την συμμετοχή στις εξετάσεις

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ηλικία απόκτησης από 18 ετών.
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  3. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
  4. Φωτογραφίες δύο (2)  έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.
  5. Έντυπο αίτησης εκτύπωσης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.
  6. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση της άδειας οδήγησης (χορηγείται από την σχολή οδηγών) θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.

Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από Β (αυτοκίνητο)

Η κατηγορία C+ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών.

Απαιτείται να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
– Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
– Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Θεωρητική εκπαίδευση: Δεκαέξι (16) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση: Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 3 (φορτηγό), με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά.

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ φορτηγού, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ φορτηγού, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση:

Δεκαπέντε (15) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας C.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας C. Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. φορτηγού. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από C (φορτηγό) χωρίς ΠΕΙ

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος κατηγορίας C χωρίς ΠΕΙ, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την 10/09/2009

Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
– Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
– Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εξέτασης

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ φορτηγού, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ φορτηγού, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση πρακτικής εκπαίδευσης.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. φορτηγού. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ επέκταση από D (λεωφορείο) με ή χωρίς ΠΕΙ

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατόχους διπλώματος λεωφορείου (D) με ΠΕΙ ή χωρίς ΠΕΙ που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα φορτηγού (C) με ΠΕΙ.

Με την απόκτηση της κατηγορίας C+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:
– Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και  κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
– Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Θεωρητική εκπαίδευση:

Επτά (7) υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.

Θεωρητική εξέταση:

Τεστ πολλαπλών επιλογών δέκα (10) ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 3 (φορτηγό) με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε ένα (1) λάθος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι δεκαπέντε (15) λεπτά.

Θεωρητική εκπαίδευση:

Δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρητικής εκπαίδευσης.

Θεωρητική εξέταση:

Ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις ΠΕΙ φορτηγού, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δικαιούστε εικοσιτέσσερα (24) λάθη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

Ανάπτυξη γραπτά, δύο μελετών περίπτωσης ΠΕΙ φορτηγού, σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Πρακτική εκπαίδευση:

Δεκαπέντε (15) πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45)λεπτών σε όχημα της κατηγορίας C.

Πρακτική εξέταση:

Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας C. Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. φορτηγού. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι τριάντα (30) λεπτά.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

Εδώ υπάρχει ο ονομαστικός κατάλογος συμβεβλημένων Ιατρών πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και επαγγελματικών διπλωμάτων

Για χρηστικούς λόγους, η καταγραφή γίνεται τόσο γεωγραφικά και ανά ειδικότητα, ενώ σημειώνεται ότι ο παρών κατάλογος ισχύει τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, διάστημα κατά το οποίο θα επικαιροποιείται, όταν αυτό θα κρίνεται αναγκαίο.

Από τον σύνδεσμο αυτό μπορείτε να διαβάσετε ή και να τυπώσετε τον κατάλογο στο σύνολό του. https://www.ldrive.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΓΙΑΤΡΟΙ-2020.pdf